Personal Financial Management Seminar, 3 May 2018, 4pm-5pm

Personal Financial Management Seminar, 3 May 2018, 4pm-5pm

Pusat Penyelidikan Keselamatan Sosial (SSRC) dengan kerjasama Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit (AKPK) telah menganjurkan Seminar Pengurusan Kewangan Peribadi di Universiti Malaya. Objektif Program ini adalah: Untuk melengkapkan peserta dengan pengetahuan kewangan yang penting sebelum memasuki alam pekerjaan. Untuk memberi pendedahan cara perbelanjaan dan simpanan yang betul. Untuk…

Read More